Общи условия за ползване на диамантена карта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ДИАМАНТЕНА КАРТА

OT  LUCY Fashion

 

Настоящите общи условия се отнасят за притежетелите на Диамантена карта от Диамантения клуб на LUCY Fashion.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ:

Диамантената карта  от LUCY Fashion е със срок на валидност 24 месеца, след датата на регистрация на съответната карта, на сайта на LUCY Fashion  www.lucy.bg

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1.1 Тези условия за ползване уреждат условията, при които LUCY Fashion администрира програмите за лоялност в т.нар. Диамантен клуб. Със съгласието си да участва в Диамантения клуб, дадено чрез регистрацията на сайта www.lucy.bg, притежателят на Диамантена карта приема условията, определени в този документ.

1.2 Тези условия за ползване са налични безплатно при поискване в магазините на LUCY Fashion или онлайн на www.lucy.bg.

1.3 Всички притежатели на Диамантена карта и членове на Диамантения клуб трябва да са лица на възраст над 18 години.

1.4 Притежателят на Диамантена карта следва да гарантира, че всякакви промени в името или имейл адреса му ще бъдат съобщени чрез някой от следните методи:

  • като предоставят съответната информация на служител от магазин на LUCY Fashion;
  • като изпратят имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1.5 Диамантената карта на LUCY Fashion и/или ползите, предоставени от такава карта, не могат да се прехвърлят, да бъдат продавани, купувани, търгувани и/или копирани по никакъв начин и могат единствено да бъдат използвани от картодържателя, който е назован и регистриран като притежател на Диамантена карта.

1.6 Съхраняването на Диамантената карта, която е  предоставена на притежателят й, остава негова отговорност. LUCY Fashion не носи отговорност за загуба, произтичаща от това, че картодържателят не е осигурил съхраняването на Диамантената карта.

1.7 LUCY Fashion може по всяко време да откаже да издаде или да изтегли, отмени или спре всяка Диамантена карта, и/ или да премахне картодържателя от Диамантения клуб, когато счита, че са налице:

1.7.1 злоупотреба или опит за злоупотреба с Диамантената карта;

1.7.2 неправомерно използване на картата от картодържателя и/или трето лице, действащо от името на притежателя на картата;

1.7.3 нарушение или опит за нарушение на тези условия;

1.7.4 поведение, свързано с кражба, неправомерни действия, оскърбително или обидно поведение или предоставяне на невярна или подвеждаща информация.

Ако LUCY Fashion откаже да издаде, изтегли, отмени или прекрати Диамантена карта, притежателят  няма право на обезщетение от каквото и да било естество.

1.8 Притежател на Диамантена карта и член на Диамантения клуб може да напусне клуба във всеки един момент, както и да поиска личните му данни да бъдат изтрити, като отправи искане за това по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на място в избран от него магазин от веригата на LUCY Fashion. При напускане на Диамантения клуб, притежателят е длъжен да върне издадената му карта.

2.1 ОТСТЪПКИ:

Упоменатата отстъпка от 5% върху Диамантена карта от LUCY Fashion е валидна за всички налични артикули в магазинната мрежа на LUCY Fashion в цялата страна, без артикулите в промоция или намаление.

3.1 БОНУСИ:

Получавайки Диамантена карта и регистрирайки се на сайта на LUCY Fashion  www.lucy.bg, притежателят получава изключителни клиентски права, които може да включват:

  • ексклузивни намаления и специални оферти само за членовете на Диамантения клуб
  • специални отстъпки и клубни оферти от всички магазини на LUCY Fashion
  • наградни игри и подаръци само за членовете на Диамантения клуб
  • право за участие в томболи с награден фонд

 

4.1 Членството в Диамантения клуб е само за лично и потребителско ползване. Диамантената карта  не може да се използва за търговска сделка или с търговска цел.

4.2 Притежателят на картата гарантира, че цялата информация, която е предоставил, за да стане член на Диамантения клуб, е вярна. Притежателят на картата поема цялата отговорност за всяка невярна, непълна или неактуална информация.

5.1 Отговорност на LUCY Fashion

5.2.1 LUCY Fashion се задължава да направи всичко възможно, за да гарантира на клиентите оптимално използване на услугите, свързани с Диамантената карта.

5.2.2 Нищо в тази клауза не засяга правата, които клиентът има по закон.

6 Изменения или спиране на членство в Диамантения клуб

6.1 LUCY Fashion си запазва правото по всяко време да промени или да спре съществуването на Диамантения клуб, без да се налага да мотивира своето решение и без компенсация за клиента.

6.2 Препоръчително е притежателят на Диамантена карта да чете редовно последната актуализирана версия, относно условията за членство в Диамантения клуб, публикувани в сайта www.lucy.bg

7 Събиране и защита на личните данни

7.1 Получатели на данните

7.1.1 Събраните данни чрез членство в Диамантения клуб са предназначени за ЛУЦИ – 2000- ООД, в качеството му на администратор на лични данни.

7.1.2 Картодържателят е уведомен, че ЛУЦИ – 2000- ООД може да бъде задължен да предостави тези данни, когато това е поискано от компетентните органи, включително в резултат на искане от съдебен орган. Във всички останали случаи ЛУЦИ – 2000- ООД не предоставя на трети лица личните данни на своите клиенти без тяхното съгласие.

7.2 Цели на обработването

7.2.1 Личните данни, събрани в рамките на тази програма за лоялност, са предмет на компютърна обработка в съответствие с действащите правни норми. Тази обработка позволява предоставянето на предимства и услуги, свързани с членство в Диамантения клуб.

7.3 Защита на данните

7.3.1 Клиентът е уведомен, че има право на достъп, поправка, отмяна, изтриване и възражение относно обработката на лични данни, както и всичи останали права съгласно Общия регламент за защита на данните. Тези права могат да бъдат упражнени:

(a) При поискване на място в  магазин от веригата на LUCY Fashion (срещу представяне на документ за самоличност)

(б) С имейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7.3.2 Притежателят на Диамантена карта може да поиска да не получава маркетингови съобщения, дори ако е дал одобрението си преди това. За да направи това, притежателят може да използва методите за контакт, посочени по-горе.

8 Общи

8.1 Лице, което не е страна по тези правила, няма никакви права по или във връзка с тях.

8.2 LUCY Fashion не носи отговорност за свое неизпълнение или забавяне при изпълнението на което и да е от задълженията си по тези условия, ако е причинено от събитие извън разумния контрол на LUCY Fashion ("Форсмажорно събитие").

8.3 Тези условия се уреждат от българското законодателство. Притежателят на Диамантена карта и LUCY Fashion  се съгласяват с изключителна юрисдикция на българските съдилища.