Намерете ни в

Общи условия

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Общи условия за краткост /ОУ/ имат за цел да предоставят по възможно най-пълен и точен начин информация на потребителите относно стоките и свързаните с тях услуги, предоставяни чрез интернет сайта Lucy.bg, цени, формите и начините на плащане и друг вид информация, както и за правата, задълженията и ограниченията, произтичащи за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ като „СТРАНА“ по „договора от разстояние“, сключен между тях и „ТЪРГОВЕЦА“ (ТД- „Луци-2005“ ЕООД).

Настоящите ОУ, могат да бъдат променяни при необходимост от страна на ТЪРГОВЕЦА, като същият се задължава да информира за това потребителите чрез публикация на интернет сайта Lucy.bg, поместена по избран от него начин.

Настоящите ОУ влизат в сила, считано от 21.11.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите ОУ, създадени от ТЪРГОВЕЦА са приложими и действащи по отношение на всички ПОТРЕБИТЕЛИ- регистрирани или нерегистрирани, които използват интернет сайта Lucy.bg с цел закупуването на стоки и свързаните с тях услуги, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА или трети лица по отношение на доставката им.

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, могат да се запознаят предварително с настоящите Общи условия, като същите са поместени в самостоятелен раздел най-отдолу на интернет сайта Lucy.bg или като задължително условие за да бъде завършена направената от тях поръчва чрез сайта.

3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, приемат и се съгласяват сега и занапред с настоящите ОУ, като се задължават да ги спазват при използването на интернет сайта Lucy.bg.

4. При наличието на разпоредби в настоящите ОУ, които засягат по неблагоприятен начин законни права и интереси на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или такива на ТЪРГОВЕЦА, приложение намира действащото законодателство на Република България и Европейския съюз пред това на ОУ.

5. При наличието на специално създадени ОУ във връзка с провеждането на промоционални кампании или друг вид дейности, организирани от ТЪРГОВЕЦА, с конкретна цел и период от време, на интернет сайта Lucy.bg, приложение намират специалните Общи условия пред настоящите ОУ.

6. Настоящите ОУ са приложими за всички потребители на територията на Република България чрез сключването на „договора от разстояние“.

7. Потребители на стоките и свързаните с тях услуги, предоставяни чрез интернет сайта Lucy.bg, могат да бъдат всички физически, юридически лица и еднолични търговци.

8. Идентифицирането на потребителите с цел възпроизвеждане на изявлението им за съгласие и приемане на настоящите ОУ, включително и за направените поръчки, се извършва чрез съхраняване в „лог – файлове“ на сървъра на интернет сайта Lucy.bg, съхранение на IP адреса на потребителите, както и всяка друга информация, за която същите са информирани чрез отделните форми на въвеждането й на сайта.

9. Всички стоки, които са поместени под формата на изображения или са включени в конкретна фотосесия на модели; или са част от рекламен видеоклип; или са публикация на сайта имат илюстративно предназначение и представляват визуално-комуникативни елементи, които подобряват цялостното съдържание на сайта. Същите не представляват правно-обвързваща оферта за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, а необвързващ онлайн каталог.

10. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, чрез настоящите ОУ се считат за информирани, че интернет сайта Lucy.bg, представлява „онлайн магазин“, който е създаден и използван от ТЪРГОВЕЦА с цел осъществяването на електронна търговия, изразяваща се в продажбата на различни видове облекло, аксесоари и други, както и за осъществяването на реклама и създаването на такава, по начин и цели избрани индивидуално от ТЪРГОВЕЦА.

11. Право да извършват покупки и да приемат доставки имат само лица, навършили 18 години.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

12. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, на интернет сайта Lucy.bg по избрани от тях време и начин могат да направят поръчка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки и свързаните с тях услуги, като е необходимо първо да направят информиран избор за конкретна стока или стоки, избирайки ги от онлайн каталога на ТЪРГОВЕЦА. След което могат да изберат опциите:

 • поръчай;
 • бърза поръчка;
 • добави в любими.

С натискане на бутона „поръчай/поръчка“, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават възможност за вторично потвърждение за направения от тях избор след което, ако изборът бъде потвърден отново, потребителите получават цялостна информация за направената от тях поръчка.

13. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от момента в който потребителите натиснат бутона „завърши поръчката“

14. Договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен, когато е направена поръчка чрез опцията „бърза поръчка“ от момента в който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получат информация „потвърждение“ от ТЪРГОВЕЦА, на посочения от тях e-mail (имейл) за кореспонденция или телефонен номер чрез SMS съобщение.

15. При наличието на вече сключен договор между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, търговецът има право да откаже доставката на избраната стока или стоки от потребителите при наличието на обективни причини за това, като:

 • изчерпано количество на стоката/стоките и явна невъзможност ТЪРГОВЕЦЪТ да изработи и достави същата/същите в рамките на условията на сключения договор;
 • технически проблем при поръчката на стоката/стоките чрез интернет сайта Lucy.bg, който към момента на поръчване не е бил известен на ТЪРГОВЕЦА или друго лице, обслужващо сайта;
 • при наличието на предварителен отказ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, да получат или да заплатят стоката/стоките, който може да бъде направен писмено или устно пред ТЪРГОВЕЦА, чрез е-mail, SMS съобщение или телефонно обаждане.

16. При наличието на обстоятелствата по т. 15, освен при предварителен отказ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от настоящите ОУ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен в 7-дневен срок от сключване на договора, да уведоми потребителите за установените от него обстоятелства чрез изпращането на съобщение на посочените от потребителите телефонен номер; електронна поща или друг вид форма за комуникация с тях, като възстанови цялата стойност на поръчката, която потребителите са платили при сключване на договора, ако такова плащането е направено предварително- „онлайн плащане“ чрез кредитна или дебитна карта.

III. ЦЕНИ, ФОРМИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

17. Всички цени на стоките и свързаните с тях услуги, които са обявени на интернет сайта Lucy.bg са в български лева, с включено в тях ДДС.

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, заплащат цената за избраната от тях стока/стоки, която ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил с ДДС и същата е крайна за потребителя, включително и цената която потребителите трябва да заплатят за доставката на стоката/стоките „до адрес“ или „до офис“ на куриерската фирма с която работи ТЪРГОВЕЦЪТ.

18.1. ТЪРГОВЕЦЪТ, не носи отговорност, ако третото лице „доставчик“ е изменило или променило цената за доставката на стоките, за което не е информирало своевременно търговецът и същото е довело да по-високата крайна цена за потребителите. При наличието на разлики в цената за доставка, същата се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по цени обявени от куриерската фирма, ако не е уговорено друго с ТЪРГОВЕЦА.

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, могат да заплатят цената по направената от тях поръчка на стока/стоки и свързаните с нея услуги чрез „пощенски паричен превод“/“наложен платеж“ при доставката им „на адрес“ или „до офис“ на куриерската фирма или „онлайн“ по банков път чрез използването на дебитна/кредитна карта или по друг избран начин, позволяващ онлайн плащане.

19.1. При онлайн заплащането на поръчки направени чрез интернет сайта Lucy.bg, потребителите, които използват парични средства в чуждестранна валута, заплащат за своя сметка разликата в обявените цени на стоките в български лева, в това число за доставката им и банковите такси за конвертирането й в български лева, дължащи се на банковата институция картоиздател или друга такава.

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, преди да завършват своята поръчка на интернет сайта Lucy.bg, могат да заявят своето изрично желание да им бъде издадена фактура от ТЪРГОВЕЦА, посочвайки всички необходими данни за това.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ, може да променя крайните цени на стоката/стоките, които се предлагат на интернет сайта Lucy.bg, когато същите са част от организирана или провеждана от него самостоятелна или съвместна промоционална кампания с други лица; разпродажба или други, за което търговецът уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предварително преди да завършат своята поръчва или отделно чрез поместването на информация непосредствено до стоката/стоките, които се ползват с намаление или са част от разпродажбата.

22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са получили и притежават валиден „дигитален ваучер“, съдържащ промо-код за отстъпка от крайната цена на стока/стоки, поръчани на интернет сайта Lucy.bg, могат да използват същия по реда и условията по които ТЪРГОВЕЦЪТ предварително го е издал.

23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които притежават повече от един промо-код могат да го използват поотделно за всяка следваща поръчка на стока/стоки на интернет сайта Lucy.bg.

23.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не могат да използват в една поръчка на стока/стоки на интернет сайта Lucy.bg комбинация от няколко промо-кода, освен ако ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил същото в рамките на провеждана от него промоционална кампания или друг вид такава, по отношение на която важат специални Общи условия.

23.2. ТЪРГОВЕЦЪТ, си запазва правото да ограничи използването на промо-кодовете от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по отношение на вече намалени стоки или разпродажба на стоки на интернет сайта Lucy.bg.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА, СРОК, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

24. ТЪРГОВЕЦЪТ, обработка в срок от 1 до 5 работни дни всички поръчки на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, направени чрез интернет сайта Lucy.bg, като изпраща потвърждения на посочените от тях средства за комуникация, описани в настоящите ОУ.

24.1. Потвърдените поръчки се изпращат от ТЪРГОВЕЦА чрез избраната от него куриерска фирма „до адрес“ или „до офис“ на куриера, при условията и срока, посочени в договора между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

24.2. При наличието на обстоятелства свързани със забавянето на доставката на стоката/стоките, независещи от ТЪРГОВЕЦА и такива по вина на куриерската фирма, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за същите. Въпреки това,  при възможност ТЪРГОВЕЦЪТ спомага на потребители да получат своята поръчка своевременно, като осъществява комуникация с куриерската фирма.

25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право на преглед и тест, ако това е допустимо или избрано от тях действие, на място преди да приемат доставката от куриера. При констатирането на проблеми свързани с доставените стока/стоки или несъответствия, потребителите са длъжни своевременно да информират за тях ТЪРГОВЕЦА чрез посочените на интернет сайта Lucy.bg /„Контакти“/.

25.1. За проблеми или несъответствия могат, но не изчерпателно да се посочат:

 • повреди;
 • счупвания или разкъсвания на материали и съпровождащите ги опаковки и други елементи, част от стоката или нейната опаковка;
 • стока/стоки, които не са действително поръчани от потребителите;
 • стоки, притежаващи съществени отклонения от първоначално посочените от ТЪРГОВЕЦА характеристики като цветово изпълнение; размер/номерация; изработка; липсва на декоративни и друг вид елементи, част от стоката и други.

26. При констатирането на обстоятелства по т. 25.1., от настоящите ОУ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни на място в офиса на куриера или на адрес, но не по-късно от 48 часа от получаването на стоката/стоките, да попълнят „Формуляр-1“, придружаващ всяка поръчка изпратена от ТЪРГОВЕЦА, с който могат да упражнят правото си на рекламация.

26.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, попълват Формуляр-1, прилагайки го към поръчката, като посочват причината за връщането на стоката/стоките на ТЪРГОВЕЦА и заплащат дължимите такси на куриерската фирма за връщането.

26.2. ТЪРГОВЕЦЪТ, в едномесечен срок от получаването на върнатата от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поръчка, която е придружена от надлежно попълнен Формуляр-1, разглежда направената рекламация като извършва замяна на стоката, ако са спазени всички изисквания на търговеца и това е допустимо, съгласно настоящите ОУ или възстановява платената от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ цена на стоката/стоките, с изключение на таксите за доставка и връщане, на посочената от тях банкова сметка.

26.3. ТЪРГОВЕЦЪТ, не носи отговорност ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във Формуляр-1, са попълнили грешни, неточни или непълни данни.

26.4. ПОТРЕБИТЕЛИ, са длъжни да използват посочените от ТЪРГОВЕЦА, форми и начини за връщане на стоката/стоките. Ако ПОТРЕБИТЕЛИ изберат други форма и начини за тяхното връщане, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото на отказ.

26.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, могат да упражнят отделно своето право на отказ в 14-дневен срок от приемане на стоката/стоките, за което следва да попълнят Формуляр-2, предоставен от ТЪРГОВЕЦА и придружаващ всяка една поръчка на стока/стоки от интернет сайта Lucy.bg.

26.6. ТЪРГОВЕЦЪТ, извършва замяна на стока/стоки по отношение на които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са поискали такава само, когато тази замяна е по отношение на идентична стока/стоки и е свързана с друг размер. В останалите случаи на връщане на стоката се прилагат разпоредбите на т. 25.1. и сл., от настоящите ОУ и раздела „ЗАМЯНА и ВРЪЩАНЕ“.

27. При предаване на стоката, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката за доставка и е на посочения от клиента адрес или на място в куриерския офис.

28. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в т. 25.1. от настоящите ОУ, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплатят за тяхна сметка всички разходи свързани с доставката и връщането на стоката/стоките. 

29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са направили отказ да получат стоката/стоките и този отказ не попада в т. 25.1. от настоящите ОУ, и са заплатили онлайн поръчката, ТЪРГОВЕЦ, възстановява направеното плащане на потребителите в 14-дневен срок, считано от дата на която стоката/стоките са върнати обратно при ТЪРГОВЕЦА, и след приспадане на всички разходи, които потребителите са отказали да платят, свързани с доставката и връщането на стоките.

30. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трето лице, техен представител не бъдат намерени в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, или не посетят офис на куриерската фирма, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока/стоки.

30.1. Приложение намират описаните в т. 29 от настоящите ОУ, срок и условия за възстановяване на направените плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

30.2. По отношение на връщането на стока/стоки, които потребителите са поръчали чрез интернет сайта Lucy.bg се прилагат и посочените ред и условия в раздела Замяна и връщане, който е поместен в края на сайта, както и разпоредбите от настоящите ОУ, съотносими към това право на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

31. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен да публикува своевременно актуална информация за всички промени относно настоящите ОУ, информационното съдържание на интернет сайта Lucy.bg, како и всякакъв друг вид информация, която засяга или може да засегне законни права и интереси на потребителите.

31.1. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен, да обработва, съхранява и използва предоставените му от потребителите лични данни, съобразно действащото национално и Европейско законодателство в областта на закрилата на този вид данни.

31.2. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен да спазва всички законови разпореждания, които касаят промоционални и друг вид кампании с търговска цел, които организира самостоятелно или в условия на сътрудничество.

31.3. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен да обявява само крайни цени на стоките и свързаните с тях услуги, които предоставя на потребителите чрез интернет сайта Lucy.bg, като в тях са включени ДДС и всички други видове данъци и такси.

31.4. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен да спазва всички срокове, ред и условия, които е обявил за потребителите и себе си при сключването на договора от разстояние с тях.

31.5. ТЪРГОВЕЦЪТ, е длъжен своевременно да обработва направените от потребителите поръчки чрез интернет сайта Lucy.bg, в срок, а ако е налице забава, същата да не бъде прекомерна, спрямо потребителите.

32. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право, да получи дължимата от потребителите цена, на закупените от тях стоки чрез интернет сайта Lucy.bg.

32.1. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да откаже поръчка, ако не е налична избраната от потребителите стока или е налице технически проблем към момента на поръчката, за който ТЪРГОВЕЦЪТ не е бил известен или не е могъл да отстрани своевременно, или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ направят предварителен отказ от получаване или заплащане на стоката/стоките.

32.2. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да откаже връщането на поръчка от потребителите, ако същите не са изпълнили всички законови предпоставки за това, в това число и описаните в настоящите ОУ, както и предвидени формуляри за това.

32.3. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да получи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, направените от него разходи по доставка или връщане на стоката/стоките, ако те са неоснователни или неизпълнени по вина на потребителите и не са платени от тях, като приспадне дължимите му разходи от стойността на поръчката, която следва да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ако тя е предварително платена онлайн след тяхното приспадане.

32.4. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да откаже възстановяване изцяло или частично на платената цена от потребителите за стока/стоки закупени чрез интернет сайта Lucy.bg, ако след тяхното връщане установи, че те са умишлено увредени, включително и по отношение на техните опаковка и декоративни елементи от страна на потребители. Търговецът уведомява потребителите чрез предоставените от тях форми за контакт относно установените обстоятелства.

32.5. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да откаже връщането на стоки, които при доставката са били запечатани, като след това са разпечатани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

32.6. ТЪРГОВЕЦЪТ, има право да организира и провежда промоционални кампании и други такива с търговска цел, като предоставя отстъпки от цената или броя на стоки, които се предлагат за продажба на интернет сайта Lucy.bg, на избрани потребители или група потребители.

32.7. ТЪРГОВЕЦЪТ, не носи отговорности пред потребителите за стока/стоки, по които са констатирани забавяне в срока на доставка или е нанесена вреда вследствие действие или бездействие от страна на фирмата куриер.

32.8. ТЪРГОВЕЦЪТ, не носи отговорност пред потребителите при настъпването на непредвидени обстоятелства и такива поставящи ТЪРГОВЕЦА в обективна невъзможност да изпълни или завърши поръчката. За наличието на такива обстоятелства ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителите чрез предоставените от тях форми за контакти.

33. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да получават направените от тях поръчки на стоки и свързаните с тях услуги чрез интернет сайта Lucy.bg, в срок, както и по реда и условията описани в настоящите ОУ.

33.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да откажат заплащането на допълнителни такси и други, които увеличават крайната цената на стоките поръчани чрез интернет сайта Lucy.bg, включително и за доставката на същите, ако те не са били информирани предварително от търговеца или третото лице, доставящо стоката.

33.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право на рекламация след получаването на стоките, поръчани чрез интернет сайта Lucy.bg по установения от ОУ и закона ред, условия и срок, ако са налице съществени отклонения от първоначално обявените и посочени от търговеца характеристики на стоките.

33.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да получават своевременна информация за събраните, обработвани и използвани от търговеца лични данни, както и да поискат тяхното заличаване или ограничаване на формата на използване.

33.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да търсят от търговеца своевременна информация относно статуса на тяхната поръчка/поръчки.

33.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да търсят своите права и законни интереси, освен пред ТЪРГОВЕЦА, така и по друг предвиден от закона ред, ако сметнат, че същите са нарушени чрез настоящите ОУ.

33.6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право да поискат от търговеца, ако бъдат установени несъответствия в поръчаните от тях стоки, същият да приведе закупените от тях стоки чрез интернет сайта Lucy.bg във вид първоначално обявен от него с дължимото търговско и професионално качество.

33.7. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, имат право на отказ от сключения договор от разстояние с ТЪРГОВЕЦА в срока, реда и условията предвидени в настоящите ОУ или действащото законодателство.  

34. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни, да заплащат на търговеца цената на закупената от тях стока/стоки по установения от търговеца ред, срок и условия.

34.1. ПОТРЕБИТЕЛИ, са длъжни, да съхраняват и опазват целостта на стоките и техните опаковки или декоративни елементи, ако е такова изискването на търговеца или естеството на стоката/стоките го налага.

34.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни или техните представители (трети лица), да получават в срок и след заплащане на всички дължими цена и такси за доставка или връщане, по направените от тях поръчки чрез интернет сайта Lucy.bg, на търговеца или фирмата куриер.

34.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни своевременно, да уведомят ТЪРГОВЕЦА чрез предоставените на интернет сайта Lucy.bg форми за контакти, и фирмата куриер при необходимост за настъпили непредвидени обстоятелства или трайна обективна невъзможност да получат стоката/стоките.

34.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни своевременно да информират търговеца чрез посочените на интернет сайта Lucy.bg форми за контакти, ако установят, че техни лични данни, т.ч., пароли, потребителски имена и други, са достъпени от трети неоторизирани лица и това може да доведе до компрометиране или злоупотреба с тях. 

34.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни да посочват точен и пълен адрес за доставка на стоката, в т.ч., валиден телефон, електронен адрес и други данни необходими за неговото идентифициране и комуникация; да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. При настъпила промяна за която потребителите не са информирали търговеца своевременно, потребителите поемат и носят цялата отговорност, в т.ч., и за направените от него разходи, като неизправна страна по договора.

34.6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, са длъжни при използването на интернет сайта Lucy.bg, да не нарушават права на търговеца, произтичащи от притежавана или използвана чужда интелектуална собственост по начин, който нарушава или може да наруши правомощията на носителите на тези права.

VII. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

35. ТЪРГОВЕЦЪТ
, събира, обработва и съхранява предоставените от потребителите лични данни единствено и само за целите на:

 • регистрационна форма на интернет сайта Lucy.bg;
 • данни за обработване на поръчки, тяхното плащане, доставяне или връщане;
 • директен маркетинг;
 • за провеждането на промоционални и друг вид кампании с търговска цел, организирани самостоятелно или съвместно от търговеца и други трети лица;
 • при отправено писмено искане от страна на компетентен орган на държавна власт, за което потребителят/потребителите следва да бъде/бъдат информиран/и от ТЪРГОВЕЦА чрез предоставените от тях форми за контакт.

36. ТЪРГОВЕЦЪТ е лице обработващо лични данни на потребителите на интернет сайта Lucy.bg, като същият създава и провежда по избран от него начин актуални политики за сигурност, които да гарантират защита на личните данни на потребителите, както и прозрачност при тяхното използване и съхраняване от него.

36.1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютърните и мобилни устройства на потребителите „кукита“ (cookies). „Кукитата“ представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителите и позволяват възстановяване на информация за тях, като ги идентифицират, и позволяват проследяване на действията им като:

 • интернет страниците, които посещават;
 • хипервръзките, които използват;
 • информацията, която ползват и записват и други.

36.2. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителите, изпратено на следния e-mail: online.lucybg@gmail.com, ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското и Европейско законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

36.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор и ОУ при настъпване на обстоятелства, които той не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

36.4. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани на интернет сайта Lucy.bg.

VIII. ЕЗИК НА ДОГОВОРА/СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕКСТА НА ПОРЪЧКАТА

37. Настоящите общи условия по отношение на „договора от разстояние“, който се сключва между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЕЦА чрез поръчка на стока/стоки на интернет сайта Lucy.bg, е на български език. Текстът на поръчката не се съхранява от ТЪРГОВЕЦА и не може да бъде достъпен след приключване на процедурата по поръчване. 

37.1. Копие от договора се изпраща на ел. поща или на съобщение до персоналното мобилно устройство на потребителите, при процеса на задаване на поръчка.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

38. Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни, допълвани или да бъдат приети изцяло нови по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право да променя и характеристиките на предоставяните услуги по отношение на предлагани стоки чрез интернет сайта Lucy.bg, ако прецени, че са налице предпоставки затова, произтичащи от промени в действащото законодателство или от осъществяваната от него търговска дейност.

39. При наличието на предпоставки по т. 39 от настоящите ОУ, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителите на чрез публикация на интернет сайта Lucy.bg, като същите се считат за уведомени за настъпилите промени в 14-дневен срок от публикуването й.

40. В посочения срок по т. 40 от настоящите ОУ, ако потребителите не заявят писмено пред ТЪРГОВЕЦА, че отхвърлят промените, то те се считат обвързани с тях. В случай, че потребителите заявят в предоставения срок, че не са съгласни с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите свързани със стоките, на потребителите.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

41. ПОТРЕБИТЕЛ/И - всички физически, юридически лица и еднолични търговци използващи интернет сайта Lucy.bg.

42. ТЪРГОВЕЦ:

ТД- „Луци-2005“ ЕООД

ЕИК: 200373528

адрес на управление- гр. Димитровград, ул. „Хаджи Димитър“ № 26

МОЛ: Виолета Стоянова

43. ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ:

 • това е всеки договор, сключен между търговец и потребител,
 • като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние, 
 • без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, 
 • чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

44. ЛИЧНИ ДАННИ е понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

45. ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ е понятието по чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679.

XI. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И СПОРОВЕ

46. Комисия за защита на потребителите що се касае  до потребители- физически лица; Комисията за защита на личните данни и други компетентни институции.

47. Всички спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства или по отношение на настоящите ОУ, ще бъдат разрешавани  чрез преговори и допълнителни споразумения между ТЪРГОВЕЦА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от компетентните държавни органи действащи на територията на Република България.

Сподели: